LT News - шаблон joomla Оригами

Про інститут

Від початку діяльності Черкаського університету фахівців з української мови та літератури готували на історико-філологічному відділенні. До 1989 р. у складі філологічного факультету функціонувало відділення української мови та літератури, на якому працювали дві фахові кафедри. За цей період підготовлено майже 6 тис. учителів української мови та літератури.

Свого часу деканами філологічного факультету були старші викладачі – Г. С. Терлецький, Н. М. Черевань, М. Ф. Кашуба, доценти – Г. Г. Аврахов, Ф. М. Непийвода, Г. І. Поліщук, Ф. М. Береговська, В. Г. Леденьов, В. К. Кур’янова.

2

У 1989 р. відділення реорганізовано у факультет української філології, який очолив кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури О. О. Мануйкін. Декан дванадцять років уміло керував колективом та вдало планував навчально-виховну роботу студентів. У 2001 р. деканом факультету обрано кандидата педагогічних наук, доцента кафедри методики викладання і культури української мови Н. М. Остапенко. Саме вона впровадила ідею кількісного і якісного зростання факультету, зокрема, у 2002 р. відкрито дві спеціальності «журналістика» і «видавнича справа та редагування». Тоді ж змінено і назву факультету — факультет української філології та журналістики. У 2004 р., коли Н. М. Остапенко призначено проректором університету з навчальної роботи, колектив факультету очолив доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури і компаративістики А. В. Градовський. Наступного року деканом факультету обрано кандидата філологічних наук, доцента кафедри українського мовознавства І. І. Погрібного. У результаті структурної реорганізації університету в 2008 р. на базі факультету створено ННІ української філології та соціальних комунікацій, який очолив І. І. Погрібний.

Професорсько-викладацький склад завжди був висококваліфікованим й авторитетним. Ще в далеких 1920-х роках майбутнім учителям-словесникам читав лекції видатний поет і професор Микола Зеров. У наступні десятиліття на фахових кафедрах працювали доктори наук, професори М. А. Жовтобрюх, Ю. Ф. Кочерган, відомі українські мовознавці й педагоги доценти Г. Р. Передрій, Г. М. Мукан, В. Ф. Сич, Ф. А. Непийвода, Г. О. Піскун, літературознавці й фольклористи, доценти А. І. Бондаренко, В. Ф. Яценко, М. К. Бутенко, старший викладач М. Ф. Кашуба.

Нині в ННІ плідно працюють доктори філологічних наук, професори В. Т. Поліщук, Л. І. Ромащенко, Л. І. Кавун, В. І. Пахаренко, Г. І. Мартинова, М. І. Калько, Н. М. Ярмоленко, доктори педагогічних наук, професори Т. В. Симоненко, Н. М. Остапенко.

Багато випускників ННІ стали відомими майстрами педагогічної справи. Інститут дав путівку у творче життя письменникам Григорію Донцю, Михайлові Маслу, Івану Дробному, Олександру Зеленьку, Людмилі Тараненко, Наталі Віргуш, Сергію Носаню, Сергію Левченку, Сергію Ткаченку, Валентині Коваленко, багатьом журналістам, науковцям.