Вівторок, 27 листопада 2018 00:00

Спецрада з мови

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Наказом МОН України від 11 липня 2016 року № 820 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 11 липня 2019 р. проводити захисти кандидатських дисертацій за спеціальністю: 10.02.01 – українська мова.

clip_image002.gif

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

11.07.2016                                                                              № 820

Про затвердження рішень

Атестаційної колегії Міністерства

щодо діяльності спеціалізованих

вчених рад від 1 липня 2016 року

 

Відповідно до підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р.           № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня                2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня                 2011 року № 1059, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції  України 2 листопада 2012 р. за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 1 липня 2016 року

НАКАЗУЮ:

 1. Утворити:

1) спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1;

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

11.07.2016 № 820

 

 

Перелік

спеціалізованих вчених рад

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького:

спеціалізована вчена рада К 73.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 «Українська література» строком на три роки;

спеціалізована вчена рада К 73.053.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова» строком на три роки.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

К 73.053.07

Голова ради:

 1. Мартинова Ганна Іванівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 10.02.01.

Заступник голови:

 1. Шитик Людмила Володимирівна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 10.02.01.

Вчений секретар:

 1. Таран Алла Анатоліївна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 10.02.01.

Члени ради:

 1. Вінтонів Михайло Олексійович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський університет імені Б. Грінченка, спеціальність 10.02.01;
 2. Дядюра Галина Миколаївна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Черкаський державний технологічний університет, спеціальність 10.02.01;
 3. Зелінська Оксана Юріївна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Уманський державний педагогічний університет, спеціальність 10.02.01;
 4. Калько Микола Іванович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 10.02.01;
 5. Колісник Юрій Вікторович д.н.із соц. ком., професор кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 10.02.01;
 6. Ковтюх Світлана Леонідівна, к.філол.н., професор, завідувач кафедри, Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність 10.02.01;
 7. Лонська Людмила Іванівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 10.02.01;
 8. Пахаренко Василь Іванович, д.філол.н., професор, доцент кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 10.02.01;
 9. Поліщук Володимир Трохимович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 10.02.01;
 10. Руденко Наталія Петрівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 10.02.01;
 11. Тищенко Тетяна Миколаївна, к.філол.н., доцент, професор кафедри, Уманський державний педагогічний університет, спеціальність 10.02.01;
 12. Щербина Тетяна Василівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 10.02.01.

На засіданнях спеціалізованої вченої ради відбулася захисти кандидатських дисертацій.

27 грудня 2016 року:

Білоконенко А. І. «Архаїчні граматичні форми іменних частин мови в українській фразеології».

Малої Ю. В. «Синтаксичні засоби експресивізації в українському політичному дискурсі»;

16 листопада 2017 року 

Григорук Н. В. «Власні назви спортивних команд: структура, походження, функціонування в українській мові»;

Ліщук Т. Д. «Вербалізація концепту “зовнішність людини” в художньому мовленні ХХ – початку ХХІ ст.»;

11 квітня 2018 року

Панченко Т. С. «Функціонально-стильова динаміка лексики в мові української преси»;

Тереховської Л. М. «Естетична актуалізація граматичних категорій іменника в поетичних текстах постмодернізму».

07 червня 2018 року

Мельник О. А. «Становлення сучасної ергонімії Вінниччини (90-ті роки ХХ ст. – поч. ХХІ ст.)».

Юлдашевої Л. П. «Структурно-семантичні та прагматичні особливості заголовків художніх творів кінця ХХ – початку ХХІ ст.»; 

Прочитано 2397 разів Останнє редагування Середа, 12 грудня 2018 15:54
Детальніше в цій категорії: Спецрада з літератури »

Інститут, який цінує твою унікальність!

Відео

Соціальні мережі

F Y I