Наукові видання

Наукові видання (19)

Збірник «Медіадослідження» – зібрання наукових праць студентів освітньої програми «Видавничий бізнес, редагування та соціальні комунікації», які є результатом їхньго творчого пошуку у сфері сучасного медіадискусу. У статтях досліджено актуальні питання видавничої справи та соціальних комунікацій. Для викладачів, студентів і тих, хто цікавиться проблемами в галузі соціальних комунікацій.

Журнал реферується Українським реферативним журналом «Джерело» (засновники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України та Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). Виходить 1 раз на рік.

Актуальні проблеми літературознавства та теоретико-літературного, історико-літературного і компаративного спрямування. Виходить 2 рази на рік.

Журнал реферується Українським реферативним журналом «Джерело» (засновники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України та Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). Виходить 1 раз на рік.

Збірник праць присвячено актуальним питанням розвитку засобів масової інформації в Україні та світі, проблемам сучасної журналістської освіти, аналізові вітчизняного мас-медійного простору, лінгвістичним і літературознавчим аспектам медіадискурсу, а також історії української журналістики.

Збірник праць присвячено актуальним питанням розвитку засобів масової інформації в Україні та світі, проблемам сучасної журналістської освіти, аналізові вітчизняного мас-медійного простору, лінгвальним аспектам медіадискурсу, а також теорії та історії соціальних комунікацій.

Збірник наукових праць «НАУКОВИЙ ТЕКСТ: типові анормативи» упорядковано за результатами науково-практичного форуму.

У сучасній навчально-виховній системі все актуальнішим стає технологічний підхід в організації процесу навчання, який активізує ініціативність учнів на уроці, сприяє підвищенню якості їх взаємодії з учителем, стимулює їхні творчі здібності.

Навчальний посібник побудовано відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням та ділової української мови.

Сторінка 1 із 2

Інститут, який цінує твою унікальність!

Відео

Соціальні мережі

F Y I