LT News - шаблон joomla Оригами

Світові стандарти сучасної журналістики

Збірник праць присвячено актуальним питанням розвитку засобів масової інформації в Україні та світі, проблемам сучасної журналістської освіти, аналізові вітчизняного мас-медійного простору, лінгвальним аспектам медіадискурсу, а також теорії та історії соціальних комунікацій.

Рецензенти: Богуславський О. В., доктор наук із соціальних комунікацій; Потятиник Б.В., доктор філологічних наук, професор.

Відповідальні за випуск: Цапок О. М., кандидат філологічних наук, доцент; Надточій О. Л., кандидат філологічних наук, доцент.

2010р.