LT News - шаблон joomla Оригами

Практичний тренінг з української мои за профсійни спрямуванням

Практикум побудовано відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням та ділової української мови.

У ньому розглянуто особливості культури ділового мовлення, орфоепічних, акцентуаційних, словотвірних, лексикологічних, морфологічних норм у професійному мовленні, вправи з використанням фахової термінології, мовного етикету в діловому спілкуванні, а також теоретичні питання сучасної орфографії, пунктуації і документознавства. У посібнику вміщено практичні та тестові завдання, які сприятимуть розвитку практичних навичок і вмінь, формуванню професійної мовної компетенції.

Для студентів вищих начальних закладів та усіх, хто прагне збагатити свою мовленнєву культуру.

Колектив авторів: Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, Л. П. Боть, О. М. Красовська, В. М. Руденко, Н. П. Руденко, Г. В. Чорновол.

Рецензенти: : кандидат філологічних наук, доцент Г. А. Ярмоленко; кандидат філологічних наук, доцент Г. Ф. Факшанова.

2016р.