LT News - шаблон joomla Оригами

Українська мова за професійним спрямуванням

Збірник побудовано відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням та ділової української мови.

У ньому подано вправи щодо особливостей культури ділового мовлення, орфоепічних, акцентуаційних, словотвірних, лексикологічних, морфологічних норм у професійному мовленні, вправи з викорстанням фахової термінології, мовного етикету в діловому спілкуванні та тестові завдання на закріплення запропонованих тем.

Вправи збірника підібрано відповідно до сучаних тенденцій розвитку української мови та специфіки викладнання дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням».

Для студентів вищих начальних закладів та усіх, хто прагне збагатити свою мовленнєву культуру.

Колектив авторів: Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, Л. П. Боть, О. М. Красовська, В. М. Руденко, Н. П. Руденко, Г. В. Чорновол.

Рецензенти: кандидат філологічних наук, доцент Г. А. Ярмоленко; кандидат філологічних наук, доцент Г. М. Дядюра.

2017 рік.