LT News - шаблон joomla Оригами
Наукові видання

Наукові видання (18)

Відповідальні за випуск: професор Симоненко Т.В., доцент Кукуленко-Лук'янець І.В.

У збірнику містяться наукові студії, в яких розкрито особливості наукового стилю мовлення, вказано на сучасні типології мовних та немовних помилок, подано рекомендації щодо правильності слововживання в українській мові.

У збірнику подано наукові праці студентів напряму «Видавнича справа та редагування», які є результатом їхнього творчого пошуку в царині різноманітних проблем сучасного медіадискурсу.

Збірник наукових праць „Мовознавчий вісник” започаткований у 2006 році. Нині це фахове видання із загальнодержавною, регіональною та зарубіжною сферами розповсюдження (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №12092 − 96ЗР).