LT News - шаблон joomla Оригами

Скорина Людмила Вікторівна

кандидат філологічних наук, доцент

Скорина Людмила Вікторівна народилася 30 жовтня 1973 року в м. Черкаси. Середню освіту здобувала в Черкаських ЗОШ № 7 (1980-1987 рр.) і  №9 (1987-1990). У 1995 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут за спеціальністю "Українська мова і література та історія". З того часу працює в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького на кафедрі української літератури та компаративістики. Пройшла шлях від асистента до доцента кафедри.

Протягом 2000-2002 рр. навчалася в аспірантурі при Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України (спеціальність: 10.01.01 – українська література). 2002 року захистила кандидатську дисертацію „Драматургія Івана Дніпровського: стиль, проблема характеру, соціально-історичний контекст”. 2004 року присвоєно вчене звання доцента кафедри української літератури і компаративістики.

Проблематика наукових досліджень: історія української драматургії 20-30 років ХХ століття, література української діаспори, аналіз художнього твору, компаративістика, інтертекстуальність.

Л.Скорина є редактором наукових збірників, журналів, неперіодичних видань, зокрема „Вісника Черкаського університету. Серія „Філологічні науки” (літературознавство), збірника «Літературознавство. Фольклористика. Культурологія».

Автор навчального посібника «Література та літературознавство українського зарубіжжя» (2002, 2005), монографій «Звитяга слова, роздумів і діла”: Поезія Яра Славутича» (2007), «Українська драма 30-х рр. ХХ ст. як модель масової культури та історія драматургії у постатях» (2007, у співавторстві з Т. Г. Свербіловою), “Від модерну до авангарду: жанрово-стильова парадигма української драматургії першої третини ХХ століття” (2009, у співавторстві), збірки статей „Мистецтво складати пазли” (2012), більше 100 наукових публікацій з питань історії української літератури, зокрема драматургії 20 – 30-х років ХХ ст.

Роботу Л.Скорини було відзначено грамотами Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького, облради, Міністерства освіти і науки України.