LT News - шаблон joomla Оригами

Вертипорох Оксана Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

Вертипорох Оксана Володимирівна народилась 6 травня 1979 року в с.Медведівка Чигиринського району Черкаської області. Навчалась у Мельниківській неповній середній школі та Медведівській середній школі, котру у 1996 році закінчила зі срібною медаллю. 1996 − 2002 роки − навчання у Черкаському державному університеті імені Богдана Хмельницького. 2002 року у цьому навчальному закладі отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та література» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача української мови і літератури. Із 2001 року працювала асистентом-стажистом на кафедрі української літератури та компаративістики у Черкаському державному університеті імені Богдана Хмельницького. 2003 − 2006 роки − навчання в аспірантурі кафедри української літератури та компаративістики у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Основна проблематика дисертації, керівником котрої була доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу української літератури XX століття Інституту літератури НАН України − Зборовська Ніла Вікторівна − дослідження сучасного літературного процесу, зокрема теоретичної літературознавчої проблеми – авторефлексивного тексту у дискурсі сучасного українського постмодернізму і практичної – дослідження особливостей художнього тексту відомого українського письменника Євгена Пашковського. Цей обсяг роботи передбачав також вивчення та інтерпретацію художніх текстів сучасного літературного процесу (О.Забужко, Ю.Андруховича, С.Процюка та інших), а також вивчення суто теоретичних питань літературознавства: особливостей аналізу сучасних текстів, зокрема використання психоаналізу, структуралістської та постструктуралістської методології, розвиток світового і сучасного українського літературознавства і критики. Результатами цього стали укладені та видрукувані програми з курсів ”Історія української літератури останньої чверті ХХ – ХХІ ст.” (постмодерний аспект), ”Нові тенденції в поезії та прозі 80-90-х років ХХ ст.”, ”Аналіз художнього твору”, ”Історія літературознавства ХХ століття”.

Найголовніший результат – підготовлена і захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему ”Авторефлексивний текст Євгена Пашковського як явище українського постмодернізму”, котра обговорена і затверджена до захисту на кафедрі української літератури та компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (21.09.2006) і спеціалізованою вченою радою Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України (12.06.2007). Захист відбувся 13 листопада 2007 року. Вчене звання доцента присвоєно рішенням атестаційної колегії МОН України від 10 жовтня 2013 року.

Автор понад 40 наукових публікацій із питань сучасного літературного процессу та монографії “Текст і бунт. Авторефлексивний прозопис Євгена Пашковського” (2008)