LT News - шаблон joomla Оригами

Симоненко Тетяна Володимирівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

2000 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування національно-мовної особистості учнів 5-7 класів на уроках української мови» ( науковий керівник: д.пед.наук, професор Біляєв Олександр Михайлович);

2007 рік – відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему «Формування мовнокомунікативної компетентності студентів філологічних факультетів» ( науковий консультант: доктор філологічних наук, професор, Академік АПН України – Мацько Любов Іванівна).

 Коло наукових інтересів: актуальні проблеми лінгводидактики середньої та вищої школи, формування мовнокомунікативної  компетентності студентів-філологів, розвиток педагогічного дискурсу учителя-словесника.

Автор понад 100 наукових публікацій, серед них монографії, навчально-методичні посібники та тренінги, студії у фахових виданнях України і за кордоном: «Основи культури мови» – 2004 р., «Дидактична текстологія» – 2006 р., «Орфоепічний тренінг» – 2007 рік; «Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів (монографія)» – 2007 р., «Мовний портрет м. Черкаси» – 2007 р., «Технологія сучасного уроку рідної мови» – 2012 (навчально-методичний посібник; у співавторстві); «Українська мова за професійним спрямуванням» – 2012 (навчально-методичний посібник); «Лабораторні заняття з методики навчання української мови» –   2013 (навчально-методичний посібник у співавторстві) тощо.

Нині під керівництвом професора Симоненко Т.В. працюють аспіранти. Тематика наукових пошуків: когнітивно-комунікативний підхід до навчання  української мови у вищій школі, формування міжкультурної компетентності студентів-нефілологів, інноваційні технології навчання мови у вищій школі.