LT News - шаблон joomla Оригами

Остапенко Наталія Миколаївна

доктор педагогічних наук, професор

Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук («Самостійна робота учнів з підручником на уроках української мови у 5-7 кл») захистила у 1986 р.

Коло наукових інтересів  - розвиток зв’язного мовлення учнів, методика навчання мовознавчих дисциплін у ВНЗ, компетентнісний підхід до навчання студентів вищих навчальних закладів.

Автор понад 100 публікацій, серед яких «Особливості використання педагогічних технологій у системі професійної підготовки майбутнього учителя-словесника» (Українська філологія: теоретичні  та методичні аспекти вивчення: Зб. пр. наук.-практ. Читань до 80-річчя Г. Р. Передрій); «Компетентнісний підхід до оцінювання базових лінгводидактичних знань магістрів-філологів», «Формування лінгводидактичних компетентностей у студентів-філологів на заняттях з дисциплін методичного спрямування», «Суб’єкт-суб’єктні відносини та формування лінгводидактичних компетентностей як складової професійної компетентності майбутнього вчителя на заняттях з лінгводидактики у ВНЗ». Автор монографії «Формування лінгводидактичних компетентностей у студентів філологічних спеціальностей».

У травні 2010 р. захистила докторську дисертацію «Теоретико-методологічні засади формування лінгводидактичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури».

Доктор педагогічних наук, професор кафедри методики навчання, стилістики й культури української мови Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького