LT News - шаблон joomla Оригами

Шляхова Валентина Володимирівна

кандидат  педагогічних наук, доцент

У 1980 році закінчила філологічний факультет  (спеціальність «українська мова і література») Черкаського державного педагогічного інституту. Дисертацію на здобуття вивченого ступеня кандидата педагогічних наук «Розповідь учителя як метод навчання української мови у 5-7 кл» захистила у 1991 р.

Коло наукових інтересів:методика формування українознавчого світогляду учнів у процесі опрацювання шкільного курсу української мови; формування культуромовної компетентності студентів-філологів засобами російсько-українського перекладу різностильових та різножанрових текстів.

Надрукувала  близько 100  публікацій.  Автор навчальних посібників та статей: Практикум з орфографії, лексикології, фразеології, лексикографії української мови: навч.-метод. посібник. Черкаси. -  2011 . – 155 с.  (у співавторстві),

 Сучасні тенденції функціонування власних імен людей / В.В. Шляхова. // Мовне обличчя міста: матеріали наук-практ. конф. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2012. – С. 65  - 77.;

 Методика навчання рідної мови на засадах україно центризму // Мовне обличчя міста: матеріали наук-практ. конф. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2012. – С. 359 – 367;  Лінгвістичні особливості перекладу наукового тексту // Українознавство. – 2012. - № 3. – С.86-91. ;

Сучасні тенденції функціонування власних імен людей //  Українознавство. – 2012. - № 4 (45). – С.90-94.;

 Соціокультурний зміст шкільного курсу української мови // Збірник наукових праць Національного доуково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. Т.30. – К. – 2012.- С.205-211.; Лінгвістичні особливості перекладу наукового тексту / Науково-практичний журнал «Освіта і управління».- Т.15. -  Київ. – 2012.- 201 с. ;

Методичний доробок Світлани Єрмоленко // Українознавство. –  2012. - № 1 (46). – С.95-101.