Людмила Петрівна Боть

кандидат філологічних наук, доцент

У 2011 році захистила дисертацію на тему «Директиви в усному мовленні дітей молодшого шкільного віку»  на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

Коло наукових інтересів:  культура української мови, онтолінгвістика, комунікативна лінгвістика, психолінгвістика, теорія мовленнєвих актів; формування в студентів свідомої позиції до вивчення мови.

Дисципліни, які викладає: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Фахова українська мова», «Ділові папери та основи професійної комунікації», «Стилістика української мови», «Культура сучасної української літературної мови», «Культура публічного виступу лідера», «Українська мова як іноземна».

Співавторка посібників:

1. Боть Л. П., Денисенко З. М., Ярмоленко Г. А. Українська мова : Навчально-   методичний посібник для абітурієнтів. В 2-х частинах. Черкаси: ЧНУ ім.. Б. Хмельницького, 2012. 300 с.

2. Українська мова. Посібник для абітурієнтів. У 2-х частинах: Ч.2 / Л.П.Боть, З.М.Денисенко, О.М.Красовська, Г.А.Ярмоленко.- Черкаси: ЧНУ: 2014. – 350 с.

3. Українська мова за професійним спрямуванням : Практикум: навч. посіб. За ред.. Т.В. Симоненко, Колектив авторів: Т.В. Симоненко, Г.В. Чорновол, Н.П. Руденко та ін. К.: ВЦ «Академія», 2012. 272 с.

4. Експрес-тести з української мови. Т.В. Симоненко, В.М. Руденко, Н.П. Руденко та ін. Черкаси : Вид-во Чабаненко Ю.А., 2012. 230с.

5. Самостійна робота студентів з української мови: навчальний посібник Т.В. Симоненко. Н.М. Остапенко, Н.П.Руденко та ін.., за ред.. Т.В. Симоненко. Черкаси, Вид.-во Чабаненко Ю.А., 2014. 108с.

6. Українська мова за професійним спрямуванням: самостійна робота студентів. Т.В. Симоненко. Н.М. Остапенко, Н.П.Руденко та ін.., за ред. Т.В. Симоненко. Черкаси, Вид.-во Чабаненко Ю.А., 2015. 108с.

7. Практичний тренінг з української мови за професійним спрямуванням. Колектив авторів: Т.В. Симоненко. Н.М. Остапенко, Н.П.Руденко та ін. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2016. 112.

8. Типи синтаксичних помилок у науковому тексті. Науковий текст: типові анормативи. Зб.наукових праць. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. С. 39-52.

9. Українська мова за професійним спрямуванням: зб. вправ і тестових завдань. У 2-х частинах. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А, 2017. частина 1. 60 с.; частина 2. 84с.

10. Культура публічного виступу лідера: Навчально-методичний посібник. Черкаси: ФОП О.В.Бараненко, 2022. 108с.

11. Українська мова : Навчально-методичний посібник для вчителів та абітурієнтів. У 2-х частинах : Ч.1 / Л.П.Боть, З.М.Денисенко, О.М.Красовська, Г.А.Ярмоленко., 2018, 218 с.

12. Українська мова : Навчально-методичний посібник для вчителів та абітурієнтів. У 2-х частинах : Ч. 2 / Л.П.Боть, З.М.Денисенко, О.М.Красовська, Г.А.Ярмоленко., 2018, 240 с.

13. Боть Л. П. Практикум зі стилістики (робочий зошит). 2018. 78 с.

14. Боть Л. П. Практикум з української мови за професійним спрямуванням (для студентів вищих навчальних закладів), 2019, 70 с.

15. Боть Л. П. Українська мова за професійним спрямуванням : збірник вправ та завдань.  У 2-х частинах, 2020, 83 с.

2021 рік – отримала диплом про академічне стажування в University of Economy (Bydgoszcz, Poland) in  the field of  European and Polish system of higher education: practice, experience, innovative learning methods.

Авторка понад 50 наукових публікацій.

Інститут, який цінує твою унікальність!

Відео

Соціальні мережі

F Y I F