Наталія Петрівна Руденко

кандидат філологічних наук, доцент, заступник директора ННІ УФСК

У 2002 році захистила дисертацію «Семантико-синтаксична природа поля умовності в сучасній українській літературній мові». 

Коло наукових інтересів: комунікативна лінгвістика, риторика, стилістика, культура української мови.

Дисципліни, які викладає: Українська мова за професійним спрямуванням, фахова українська мова,  ділові папери та основи професійної комунікації, риторична майстерність лідера, культура та моделювання наукового тексту, культура публічного виступу лідера.

Є авторкою та співавторкою навчальних посібників:

1. Українська мова за професійним спрямуванням : Практикум: навч. посіб. За ред.. Т.В. Симоненко, Колектив авторів: Т.В. Симоненко, Г.В. Чорновол, Н.П. Руденко та ін. К.: ВЦ «Академія», 2012. 272 с.

2. Експрес-тести з української мови. Т.В. Симоненко, В.М. Руденко, Н.П. Руденко та ін. Черкаси : Вид-во Чабаненко Ю.А., 2012. 230с.

3. Самостійна робота студентів з української мови: навчальний посібник Т.В. Симоненко. Н.М. Остапенко, Н.П.Руденко та ін.., за ред.. Т.В. Симоненко. Черкаси, Вид.-во Чабаненко Ю.А., 2014. 108с.

4. Українська мова за професійним спрямуванням: самостійна робота студентів. Т.В. Симоненко. Н.М. Остапенко, Н.П.Руденко та ін.., за ред. Т.В. Симоненко. Черкаси, Вид.-во Чабаненко Ю.А., 2015. 108с.

5. Практичний тренінг з української мови за професійним спрямуванням. Колектив авторів: Т.В. Симоненко. Н.М. Остапенко, Н.П.Руденко та ін. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2016. 112.

6. Типи синтаксичних помилок у науковому тексті. Науковий текст: типові анормативи. Зб.наукових праць. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. С. 39-52.

7. Українська мова за професійним спрямуванням: зб. вправ і тестових завдань. У 2-х частинах. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А, 2017. частина 1. 60 с.; частина 2. 84с.

8. Культура публічного виступу лідера: Навчально-методичний посібник. Черкаси: ФОП О.В.Бараненко, 2022. 108с.

Пройшла міжнародне стажування в 2020 р. у Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща).

Авторка понад 60 наукових публікацій у міжнародних та українських фахових виданнях. 

Інститут, який цінує твою унікальність!

Відео

Соціальні мережі

F Y I F