LT News - шаблон joomla Оригами

Графік роботи відбіркової комісії

Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору й зарахування на навчання

1. Порядок роботи Приймальної комісії:

у період із 12 липня до 17 серпня – щоденно з 9.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00); щосуботи – із 9.00 до 15.00; неділя – вихідний.

2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною й заочною формами навчання:

2.1. Передбачено такі етапи вступної кампанії:

5.15.2

2.2. Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають подати письмову заяву про анулювання заяв на інші місця державного замовлення. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення анулюють упродовж 26 липня.

2.3. Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому), – не пізніше від 18 серпня.

2.4. Додаткове зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше від 30 вересня.

3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, проводять у такі терміни:

Зауважимо, що за скороченим терміном навчання до нашого інституту проводимо набір за двома варіантами:

1. умовно на 2 курс (термін навчання – 3 роки) можуть вступати ті, хто має диплом молодшого спеціаліста за будь-якими неспорідненими спеціальностями на всі наші освітні програми

2. умовно на 3 курс (термін навчання – 2 роки) спеціальності

  • 014.01 Середня освіта (українська мова і література) можуть вступати ті особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста спеціальностей – Початкова освіта; Дошкільна освіта; Технологічна освіта, Соціальна педагогіка (педагогічні коледжі);
  • 061 Журналістика (видавнича справа та редагування) можуть вступати ті особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста спеціальностей Видавнича справа та редагування; Прикладна математика; Обслуговування програмних систем і комплексів; Обслуговування систем баз даних і знань; Обслуговування комп’ютерних систем і мереж; Розробка програмного забезпечення;

5.3

4. Прийом заяв і документів, а також конкурсний відбір та зарахування на навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання на спеціальності 014.01 Середня освіта (українська мова і література), 035 Філологія (Українська мова і література, Прикладна лінгвістика, Фольклористика) проводять у такі терміни:

5.4

Додаткове зарахування на вільні місця, які фінансують за державним замовленням, закінчуються не пізніше від 15 вересня 2018 року.

5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 061 «Журналістика» за всіма формами навчання затверджено такі терміни: 

5.5